Nezávazné objednávky | Bez nutnosti okamžité platby | Individuální přístup >> Odešlete objednávku - společně ji doladíme k Vaší 100% spokojenosti 

Pomůžeme vám orientovat se v oblasti účtování reklamních předmětů. Zjistíte zde, co je daňově uznatelný reklamní předmět a jak účtovat dary nad 500 Kč.

Účtování reklamních předmětů a dárků pro obchodní partnery, klienty a zaměstnance

Prezentovat firmu reklamními předměty a dárky je velmi efektivní reklamní záležitostí. Každý zaměstnance, klient nebo obchodní partner občas rád dostane nějaký ten dárek, který může být originální jak svým vzhledem a fukčností, tak především díky jedinečnému reklamnímu potisku. Jako účetní vám však pravděpodobně vyvstane na mysl otázka, jak pořešit samotné účtování těchto dárků. 


Reklamní předměty daňově uznatelné (do 500 Kč)

Reklamní předměty mohou být uplatněny jako daňový výdaj, pokud podle zákona o daních, Zákon č. 586/1992 Sb., z příjmů (§ 25 odst.1 písm. t)) splňují níže uvedené:

  • Cena do 500 Kč bez DPH (je-li firma plátce DPH, bere se cena bez DPH). Do této limitní částky se však zahrnují i náklady na potisk a obal, do kterého je reklamní předmět vložen a případná přeprava.  

  • Předmět musí být označen obchodní značkou, firemním logem, názvem služby nebo zboží, ochrannou známkou atd.  

  • Není předmětem spotřební daně (s výjimkou tichého vína, což je víno jiné než šumivé)  

Toto jsou základní podmínky, podle kterých jsou reklamní předměty účtované jako daňově uznatelný náklad. 


Podoba reklamních a dárkových předmětů není nijak speciálně stanovena, společnost může darovat vše co považuje za vhodné. To platí za předpokladu, že společnost prokáže uskutečnění, účel a způsob poskytnutí dárkových a reklamních předmětů. Pro případnou kontrolu FÚ je vhodné si reklamní předmět vyfotit nebo uschovat vzorek. 

Účtování reklamních předmětů s logem

Reklamní předměty se evidují na účtech zásob. Na konci účetního období však musí dojít k zúčtování zbylých předmětů. Nákladem jsou v okamžiku darování a účtují se na úče501 – Spotřeba materiálu.

Reklamní předměty a DPH

Podle zákona o DPH nemusíte odvádět DPH, pokud poskytnete dárek v hodnotě do 500 Kč bez DPH.
U těchto reklamních předmětů si můžete při jejich pořízení uplatnit nárok na odpočet DPH.
Příjemce reklamního nebo propagačního předmětu (fyzická osoba) neplatí daň z příjmu z takového přijatého daru.


Reklamní předměty nad 500 Kč účtování

Pokud náklady spojené s nákupem reklamních předmětů a dárků není možné uznat jako daňově účinné, jedná se o náklady na reprezentaci účtované na účtu 513 - Náklady na reprezentaci nebo jako dar na účtu 543 – Dary

DPH nárokovat nelze.